Hlavička 2
29.12.2010

Opravy 2011? Někde hodně poskrovnu

[B]Opravy 2011? Někde hodně poskrovnu[/B] Zdroj: Vyškovský deník - jižní Morava, 29.12.2010, autor: Michal Kočí [I]Příští rok bude ze strany radnic regionu opět ve znamení úspor. Města hodlají víc bojovat hlavně o dotace [/I] Vyškovsko - Radnice Vyškovska v následujícím roce nanejvýš dokončí rozdělané projekty nebo ty, které jsou podpořené státní dotací. Prakticky se tak opakuje situace z letošního roku. Třeba radnice okresního města počítá s tím, že na první tři měsíce příštího roku bude i s navýšením na konkrétní akce hospodařit s částkou přesahující jedenaosmdesát milionů korun. Připravila totiž rozpočtové provizorium. "Základní objem okolo jedenašedesáti milionů korun jsme navýšili o dalších takřka dvacet milionů pro zajištění nutných konkrétních výdajů. Určitě budeme pokračovat v rekonstrukci základních škol Letní pole a Purkyňova, které povedou k úspoře energií, a v budování cyklostezky vedoucí po Brněnské ulici," prozradila mluvčí vyškovské radnice Dana Bednářová. I když město ještě nemá definitivní rozpočet, zcela jistě bude dál pracovat na výstavbě Hanáckého statku vyškovského zooparku. Podle starosty okresního města Jiřího Piňose je jednou z priorit nadcházejícího roku pokračovat v nezadluženosti města. "Rozhodně chceme víc bojovat o dotační tituly. Díky nim můžeme zajistit odbahnění Kačence, což je další velkou akcí příštího roku," připomněl význam dotací Piňos. V období rozpočtového provizoria město nezahájí žádné nové individuální akce. Přesto počítá se zásahy do řízení křižovatek ve městě tak, aby reagovaly na aktuální provoz. Město se ke kroku rozhodlo i díky krajským radním, kteří vyčlenili zhruba osmačtyřicet milionů korun na opravu vyškovského průtahu. Silničáři upraví povrch v délce zhruba tří kilometrů. Vzniknou třeba i nové ostrůvky nebo parkovací místa. Na rozpracovaných projektech budou pokračovat také Slavkovští. Například v revitalizaci slavkovské polikliniky nebo ve stavebních úpravách předzámčí. "Stavební úpravy předzámčí s instalací Napoleonské expozice by měly stát dvaatřicet a půl milionu korun bez daně. Půjde o rekonstrukci obou pater koníren zámku," prozradil slavkovský starosta Ivan Charvát. Město hodlá také chránit své obyvatele před hrozbou záplav. "Rádi bychom vyřešili druhou etapu protipovodňových opatření na Prostředníčku. Shodou okolností jsem se tento týden bavil s generálním ředitelem Povodí Moravy. Výsledky veřejné soutěže z letošního roku byly vetované Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Veřejná soutěž je tak znovu vyhlášená a do dvacátého ledna příštího roku by měly vypršet veškeré lhůty," uvedl starosta. Peníze půjdou i na dlouho plánovanou výstavbu mateřinky Zvídálek při základní škole na Komenského náměstí. Opéči o své mladé obyvatele usiluje také vedení Ivanovic na Hané. Nejvýraznější akcí pro příští rok bude podle starosty města Jozefa Heretíka zateplení a výměna oken budovy ivanovické Základní školy Komenského. "Z důvodu kritického stavu je zavřená škola ve Wiedermannově ulici. Tu čekají generální opravy, na které máme asi dva a půl roku. Na zateplení školy Komenského sháníme dotaci, bohužel zatím bezúspěšně," konstatoval Heretík. Hlavním cílem bučovické radnice je navázat na už rozjeté práce na výstavbě kanalizace v Marefách a Černčíně. Město nezapomíná ani na úpravu areálu ve Vícemilicích, ve kterém vznikají dva rybníky. Hodně plánů, nicméně srážených nedostatkem peněz mají i v Rousínově. Z dotačních titulů by město rádo opravilo některé chodníky nebo vybudovalo zcela novou cyklostezku. "Ta by měla vést z Rousínova do Vážan. Spousta práce bude také na chodnících a cestách Polní ulice. Opravit chceme ale ulic víc. Hospodaříme zatím podle provizoria, takže nelze říct, co se nám podaří," vypověděl starosta Rousínova František Havíř. Mezi další akce by měla patřit výstavba kruhového objezdu u rousínovské pobočky firmy EDP.
Copyright 2005-2019 Moderní Brno