Hlavička 3
27.12.2012

Soukromé školky v Brně lákají na výuku jazyků i soužití s přírodou

Autor: Jana Soukupová | Zdroj: brno.idnes.cz

Najít pro dítě místo v jeslích či školce může být pro rodiče pořádný oříšek.  Alternativou pro ně mohou být soukromá zařízení. V Brně jich najdete přes třicet  a potěší výukou jazyků nebo třeba každodenní návštěvou lesa. Jen vysoké školné  nemusí být únosné pro každého.

 

Dát dítě do soukromé školky nebo jeslí skutečně nemůže každý - školné v  nich činí mnohdy desítky tisíc korun ročně. Nejlevnější školku v Brně seženete s poplatkem za školné, ale beze stravy, za čtyři tisíce korun za měsíc.

Hned několik školek a jeslí v různých částech Brna se například řídí výchovnou filozofií Montessori.

"Ta vede děti k samostatnosti, rozhodování a zdravému sebevědomí," prohlašuje  Ivana Procházková z Centra GoKids v Hybešově ulici a zdůrazňuje, že školka  takového typu podporuje děti v tomto věku hlavně k rozvoji motorických  dovedností.

"Každá Montessori pomůcka je jedinečná, ve třídě se vyskytuje jen v jednom  provedení, stejně jako to bývá v životě, což vede děti k trpělivosti. Učí se čekat, až přijdou na řadu," vysvětluje pedagožka systém tohoto výchovného  přístupu, který se vždy řídí hlavním mottem "pomoz mi, abych to dokázal  sám".

"U nás si děti mohou vybrat mezi třídou českou a anglickou a zapojit se do  kroužku výtvarného, keramického, vaření, dramatického nebo hraní na flétnu,"  přibližuje ředitelka Montessori školky Perlička v Hlaváčově ulici v brněnských  Obřanech Darina Gurutidu.

"V každé třídě probíhá pravidelně jóga pro děti a canisterapie se speciálně vycvičeným  pejskem," dodává.

Hravá i nezbytná  angličtina

Velkým hitem těchto let je také předškolní jazyková výuka především  angličtiny. Některé školky dokonce vsadily na to, že pedagogové vlastně na děti  ani jinak než tímto cizím jazykem nemluví. To se jistě hodí i rodinám cizinců, kteří potřebují umístit své dítě do  multikulturního prostředí, kde spolu všichni předškoláci nemluví primárně jazykem, jemuž jejich potomek nerozumí.

"V Safírce máme dvě anglicko-české třídy, kde se děti učí anglicky přirozenou  formou během běžných komunikací a aktivit dne. Je to princip jako v dvojjazyčné, bilingvní rodině, kde  jeden učitel mluví anglicky a druhý česky," potvrzuje tento trend také Marie  Baltusová ze školky v Pavlovské ulici v brněnských Kohoutovicích.

A v takové Miniškolce Mary Poppins v Srbské ulici mluví pedagogové na děti  také dvojím jazykem, ale je to angličtina a ruština.

I v dalších soukromých či alternativních školkách zařazují pedagogové alespoň několik hodin angličtiny týdně, cizí jazyk je však dětem přibližován hlavně zábavnou, hravou formou.

Máte doma malého  génia?

Existuje také školka pro výjimečně nadané děti. Ačkoliv o svém dítěti si  to jistě myslí nejméně každý druhý rodič, třeba v takové Ponny English Preschool  v Krondlově ulici si může ověřit, zda jeho dítě nějaký zvláštní talent doopravdy  má. A zároveň se cítit jako ten, kdo u děcka žádnou hřivnu předem nezakopal.

"Snažíme se najít talent u každého dítěte," podotýká zdejší pedagožka Martina  Drtílková.

"Pracujeme i s dětmi s takzvanou dvojí výjimečností. Zaměřujeme se na oblasti  pohybové, umělecké, intelektové i praktické," přibližuje a vypočítává, že školka  dopřává dětem každý týden lekce tenisu, plavání, gymnastiky nebo kroužky  taneční, dramatický a hudební.

"Děti také pracují na projektech Více zeleně a pohody kolem nás a Zachraňte  planetu. Pravidelně jednou týdně mají speciální lekci s logopedkou a předškoláci  mají každý den půlhodinu předškolní přípravy, kde se učí číst, psát, počítat,  vyprávět, popisovat, porovnávat a podobně," líčí zdejší aktivity.

Děti se zde také každou středu účastní odpoledního Mensa klubu, kde hrají  deskové hry a řeší hlavolamy nebo logické úkoly. "Do tohoto klubu mají zdarma přístup i děti ze všech školek v Brně a okolí,"  doplňuje Martina Drtílková.

Každý den v lese

Pro "přírodně cítící" rodiče se nabízí například Dětský lesní klub Sýkorka v  Mokré Hoře, části brněnských Řečkovic, případně školka Malý strom v Žilkově ulici. Obě se inspirovaly takzvanými lesními školkami.

"Denně jsem s dětmi dopoledne v lese a odpoledne na zahradě naší mateřské školy," potvrzuje učitelka z Malého  stromu Markéta Přibylová a zdůrazňuje i zdejší heslo "Respektovat a být  respektován".

Hlavní snahou takto zaměřených školek je samozřejmě ekologická výchova  založená na úctě a co možná v nejtěsnějším souznění s přírodou.

"Velmi pozitivně vnímáme vliv toho, že jsme s dětmi hodně v lese a na  zahradě, nejen na rozvoj jejich hrubé motoriky. Vytvářejí si také kladný vztah k  přírodě, kterou takto daleko důkladněji poznávají," dosvědčuje Markéta  Přibylová.

 

Copyright 2005-2019 Moderní Brno