Hlavička 3
14.2.2012

Stanislav Pařízek: Proč jsem odešel z ODS

Autor: Stanislav Pařízek

Věc: odchod z ODS

Po dlouhých měsících úvah jsem se rozhodl ukončit své členství v Občanské demokratické straně. Navzdory všem možným spekulacím, které se již objevily, nehodlám přestoupit do jiné stávající politické strany. Důvodem k mému odchodu je dlouhodobá nespokojenost se směřováním strany a zejména pak situace, do které dospěla ODS v posledních měsících v oblasti Brno-venkov a v Jihomoravském-regionu. Tato má zásadní nespokojenost není stará dny či týdny, trvá již poměrně dlouho. Během posledních let ODS mnohokrát jednala v rozporu s principy na kterých byla vybudována, v rozporu se svými stanovami. Mnohokrát nejednala v zájmu občanů, ale co je pro mě nejdůležitější jednala v rozporu s mým osobním přesvědčením. Nechtěl jsem však jednat zbrkle a odcházet uraženě. Proto tak závažný krok činím s odstupem, ale zároveň před proběhnutím vnitrostranických primárek – to abych předešel některým dalším spekulacím o důvodech mého odchodu.

Před několika lety existovalo velmi živé, na intenzivní debatě založené, propojení místních organizací ODS a vedení oblasti a regionu. To je minulost a nic takového již neexistuje. Vše je již založeno pouze na udržení moci skupin, jimž nejde o politiku a obecné blaho ale jen a jen o udržení svých obchodních a osobních zájmů. Proto používají všechny metody, kterými je možno koncentrovat a udržet moc. Mám pocit, že dochází k nákupu a korupci členské základny různými službami a protislužbami. Existují lidé, kteří organizují nábory v místních sdruženích a zakládají nové umělé místní sdružení, aby měli mocenské skupiny dostatek hlasů na sněmech a tak likvidují demokracii ve straně. Lidé, kteří mají odvahu se tomuto principu postavit jsou dehonestováni a odvoláváni z funkcí na všech úrovních. Nemohu se smířit s tím, že místní buňky ODS jsou často jakýmisi „zprivatizovanými sektami“ těchto skupin a fungují s dost podezřelými cíli. Mnohdy zaznívají hlasy z členské základny o hromadných náborech v Moravanech, Komárově, anebo ve sdružení v Brně Husovicích, které během dvou hodin změní politické rozložení sil, které zde trvá dvacet let a je dle mého soudu nepřijatelné, ale nejstrašnější je, že tyto činy nezajímá vedení strany na žádné úrovni. Jiná sdružení jsou jako uzavřené sekty, které téměř nepřijímají, anebo vůbec nepřijímají členy, aby lidé v nich nepřišli o svoji moc a postavení a hlasy o těchto postupech znějí z Brno-středu, Lesné a další.

Stále více vnímám, že je potlačována svobodná a otevřená, seriozní diskuse k různým tématům, a například mé odstranění z komise pro členskou základnu, beru jako součást tohoto trendu. Mám pocit, že strana již nemá pevné ideové zakotvení a že se postupně vytrácejí nositelé morálních a odborných témat. Z vedení regionu i oblasti, vyzařuje nekompetentnost a mnozí členové z jejich nečinnosti a někdy i činnosti raději opouštějí řady ODS. Teď je mi tedy stydno být s některými ve stejné straně. Základem našeho programu mělo být svobodné soutěžení, vítězství nejlepšího v otevřené konkurenci, ale uvnitř samotné strany jsou tyto principy již několik let systematicky zabíjeny. Dnes již nevidím možnost změny k lepšímu a návratu "ke kořenům". A to je důvod proč jsem se pevně rozhodl opustit ODS, neboť je to projekt, kterému již nevěřím v jeho ideách a cílech. Nevěřím již v reformovatelnost současného vedení ODS a ODS již vidím jako potápějící se loď, které není pomoci. Nevěřím současnému vedení regionu a oblasti, a dnes již vím, že s tímto přístupem nemůže toto vedení stranu přivést nikdy k vítězství ve volbách, anebo alespoň k důstojnému volebnímu výsledku. To je důvod proč jsem učinil toto zásadní rozhodnutí, a protože si vážím mnohých členů ODS sděluji jim tímto své důvody aby i oni pochopili mé pohnutky, které mě vedly tomuto kroku.

S přáním hezkého dne

Stanislav Pařízek

Copyright 2005-2020 Moderní Brno