Hlavička 3
28.12.2012

Za odvolaného šéfa Domu umění Koryčánka se staví umělci i pedagogové

Autor: Jana Soukupová | Zdroj: brno.idnes.cz

Když magistrát před Vánocemi odvolal ředitele Domu umění města Brna Rostislava  Koryčánka, mezi osobnostmi v umělecké branži to zašumělo. Jeho práci hodnotí  většina oslovených jako koncepční, invenční, světovou a vstřícnou k  návštěvníkům. Mnozí dokonce soudí, že ředitel byl odvolán ze zástupných důvodů.

 

Primátor Roman Onderka (ČSSD) sice chválí některé Koryčánkovy nápady,  například projekt Sochy v ulicích, zároveň však kritizuje: "Je škoda, že se nepodařilo pod jeho vedením otevřít Dům umění širšímu okruhu návštěvníků."

Drtivá většina těch, kterých se MF DNES zeptala, jak hodnotí práci odvolaného ředitele, tvrdí, že to bylo právě naopak.

"Výhradu zřizovatele ohledně příliš úzce nebo příliš odborně profilované  dramaturgie nesdílím," vzkázal například děkan Fakulty výtvarných umění Vysokého  učení technického v Brně Milan Houser.

Doufá také, že co se výběrového řízení týče, radnice objasní své rozhodnutí o  odvolání Koryčánka a volbě Terezie Petiškové. "Koncept Petiškové totiž v mnohém  navazuje na stávající program Domu umění a tím se relativně shoduje s  Koryčánkovým," upozornil děkan.

"Principiálně samo výběrové řízení ani zvolení jiného uchazeče problémem  není. Znepokojující jsou ovšem důvody pro vypsání výběrového řízení. Především  papírové snížení návštěvnosti, na kterém se ovšem podepsala jiná metodika  započítávání prodaných vstupenek, dále shora nařízené zrušení středečního volného vstupu a také neochota  zřizovatele Domu umění informovat o uchazečích či členech výběrové komise"  neskrývá své znepokojení Milan Houser

Podle něj je nestandardní i fakt, že stávající ředitel musí téměř na  hodinu odejít, avšak nová ředitelka nastupuje až v březnu. Standardním  postupem by mělo podle děkana Housera být plynulé předání "kormidla", či dokonce  krátký souběh vedení tak, jako se to povinně děje třeba v Německu.

"Otevřel  Dům umění všem generacím"

Přes rok v Domě umění působící kurátorka Christine Rahn z Lipska oceňuje  zejména otevřenou atmosféru a přínosnou komunikaci.

"O ni se zasloužil především pan Koryčánek, který Dům umění otevřel domácí i  zahraniční scéně a rozmanitému publiku, společenství i všem generacím. Zve do  Brna nové talentované kurátory, což má dopad na kulturní život města v kontextu celé Evropy," dodává kurátorka.

Houser kladně hodnotí i to, že Koryčánek inicioval a realizoval projekt  Brněnský architektonický manuál: "Zásadně přispěl ke komplexnímu zmapování,  zhodnocení a popularizaci místní funkcionalistické architektury, jejíž památky  dosud nebyly takto všeobecně přístupnou a přitom vysoce odbornou formou  zhodnoceny a zpřístupněny domácí i zahraniční veřejnosti."

 

Copyright 2005-2019 Moderní Brno