Hlavička 3
28.12.2011

Začněte nový rok dobrým skutkem, přispějte do Tříkrálové sbírky

[B]Začněte nový rok dobrým skutkem, přispějte do Tříkrálové sbírky [/B] Zdroj: novinky.cz, 27.12.2011, Autor: René Mušálek [I]Již dvanáctý ročník Tříkrálové sbírky se uskuteční od 1. do 14. ledna 2012. V uvedených dnech ve městech a obcích potkáte koledníky se zapečetěnými pokladničkami označenými logem Charita Česká republika. [/I] Tříkrálová sbírka pomáhá posilovat vědomí solidarity a dobročinnosti ve společnosti. Získané prostředky slouží pro potřeby nemocných a sociálně slabých spoluobčanů. Výtěžek ze sbírky 2012 použije Oblastní charita Rajhrad na projekty, které přispějí ke zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb, kterými jsou např. Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, odborné sociální poradenství, Nízkoprahové centrum pro mládež v Židlochovicích. Další prostředky ze sbírky budou věnovány na podporu a rozvoj činnosti farních charit a v případě živelných katastrof na humanitární pomoc v České republice a zahraničí. V pondělí 2. ledna v 16.00 hodin při mši svaté na Petrově požehná brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cirkle všechny koledníky z celé jižní Moravy. Poté bude následovat občerstvení a přednáška ředitele Charity ČR Mgr. Ing. Haičmana o cestách do Japonska a Haiti. V neděli 8. ledna v 17.30 hodin na programu ČT1 můžete sledovat v přímém přenosu Tříkrálový koncert. V loňském ročníku Tříkrálové sbírky poslali dárci na území modřického a rosického děkanátu na pomoc lidem v nouzi 2 457 250 Kč.
Copyright 2005-2019 Moderní Brno